Important Update: Planned My.Luda.Farm Services Downtime Postponed to End of July

Viktig uppdatering: Planerad nedtid för My.Luda.Farm-tjänster skjuts upp till slutet av juli

Viktig uppdatering: Planerad nedtid för My.Luda.Farm-tjänster skjuts upp till slutet av juli

Vi är angelägna om att förbättra My.Luda.Farm-appen för våra kunder, en process som tyvärr kräver tillfällig nedtid.

Observera att det planerade arbetet har skjutits upp och nu beräknas äga rum i slutet av juli 2024.

Ursprungligen var uppdateringen planerad till slutet av maj 2024. Det nya planerade datumet är dock slutet av juli 2024. Under den här tiden räknar vi med att appen kommer att vara otillgänglig i cirka 1-2 dagar, men det kan bli något längre beroende på uppdateringsprocessen. Var medveten om att du inte kommer att kunna använda appen under denna period.

Under den schemalagda nedtiden kommer FenceAlarm och SmartPlug inte att vara tillgängliga. FarmCam Mobility S kommer dock att förbli tillgängligt via FarmCam 2.0-appen, förutsatt att det finns en aktiv prenumeration med tillräckligt med data för att täcka perioden för driftstoppet.

Denna uppdatering kommer att påverka alla aktiva prenumerationer för följande produkter: FenceAlarm, SmartPlug, FarmCam Mobility och FarmCam Mobility S. När uppdateringen har slutförts rekommenderar vi att du kontrollerar dina prenumerationsuppgifter för att säkerställa att de är korrekta. Om du märker några avvikelser eller har frågor om dina prenumerationer, vänligen kontakta vårt supportteam på support@luda.farm.

Vi kommer att informera dig omgående när ett specifikt datum för driftstoppet har fastställts.

Tack för din förståelse och ditt tålamod.

Bästa hälsningar,

Luda.Farm