FarmCam Flex 5MP

FarmCam Flex 5MP är ett unikt kamerasystem och det enklaste och mest innovativa sättet att fjärrövervaka din gård och dina djur. Alla gårdar har olika förutsättningar och FarmCam Flex är utformad för att skräddarsys efter dina specifika behov. Utforska vårt utbud av scenarier för att hitta det som bäst passar dina behov.

Scenario 1

Utmaning: Du vill övervaka en byggnad, lada eller annan avlägsen fastighet utan en befintlig internetanslutning och vill övervaka upp till tre olika områden.

Lösning: Flex-systemet utökar ditt hushållsinternet upp till 1 500 meter från routerns plats. Du placerar en Bridge 300-antenn på byggnaden där routern är och den andra Bridge 300-antennen på byggnaden du vill övervaka. Detta system stöder installation av tre kameror i områden du vill övervaka, såsom kalvningsboxen, dieseltanken och utfodringsbordet. Varje kamera är ansluten till Flex Hub med en Ethernet-kabel och kan placeras upp till 60 meter med kabelförlängare från Flex Hub eller 100 meter med en kabel som inte är skarvad.

Scenario 2

Utmaning: Du är intresserad av att övervaka en byggnad, ladugård eller annan avlägsen fastighet utan befintlig internetuppkoppling och vill övervaka mer än tre olika områden.

Lösning: Flex-systemet utökar ditt hushållsinternet upp till 1 500 meter från routerns plats. Detta uppnås genom att placera en Bridge 300-antenn nära routern och den andra vid byggnaden du vill
övervaka. Varje kamera är ansluten till Flex Hub via en enda Ethernet-kabel, vilket möjliggör strategisk placering upp till 60 meter med kabelförlängare från Flex Hub eller 100 meter med en
kabel som inte är skarvad. För att utöka din övervakning till att omfatta fler än tre kameror krävs en extra Flex Hub-enhet. Att länka två Flex Hubs är enkelt: anslut ena änden av en Ethernet-kabel till den första Huben och den andra änden till den andra Huben. Placeringen av Flex Hub nummer två
erbjuder flexibilitet; Se bara till att Ethernet-kabeln som går mellan hubbarna har den önskade längden för att möta dina behov. Du har nu ett system som stöder sju kameror.

Scenario 3

Utmaning: Du vill övervaka flera byggnader eller fastigheter utan befintlig Internet anslutning.

Lösning: För att etablera ett nätverk till flera byggnader behöver du placera en Bridge 300-antenn nära din router. Denna antenn paras ihop med en andra som är monterad på den första byggnaden du vill övervaka. Anslut den andra antennen till Flex Hub-enheten via en Ethernet-kabel, vilket möjliggör internetanslutning till Flex Hub-enheten som sedan driver antennen. Kamerorna ansluts på samma sätt: en Ethernet-kabel går från varje kamera till Flex Hub-enheten. Dessa kameror kan placeras upp till 60 meter med kabelförlängare från Flex Hub eller 100 meter med en kabel somi inte är skarvad. I det här scenariot kan du ansluta upp till två kameror i den första byggnaden. Behöver du fler kameror behövs en extra Flex Hub. För att utöka täckningen till en andra byggnad, installera ytterligare en uppsättning Bridge 300 antenner. Anslut den första antennen på den nya Bridge 300-uppsättningen till Flex Hub och placera den andra antennen på den nya byggnaden du vill övervaka. Processen att installera Flex Hub och kameror i den andra byggnaden är samma som i den första. Den här installationen ger dig upp till tre kameror i den andra byggnaden och om du behöver fler krävs en extra Flex Hub.

Scenario 4

Utmaning: Du vill övervaka en plats där det redan finns ett trådbundet nätverk med anslutning till internet.

Lösning: Om det redan finns en nätverkskabel i det område du vill övervaka, finns det inget behov av Bridge 300-antennerna. Din installation kommer att kräva Flex Hub-enheten och Flex-kameror beroende på hur många områden du vill övervaka. Anslut bara den befintliga nätverkskabeln till Flex Hub-enheten och anslut dina kameror till Flex Hub-enheten. Varje kamera är kopplad till hubben via en Ethernet-kabel, vilket möjliggör en placering så långt som 60 meter med kabelförlängare från hubben eller 100 meter med en kabel som inte är skarvad.