Planned work notification regarding the My.Luda.Farm services

Meddelande om planerat arbete avseende tjänsterna i My.Luda.Farm

Meddelande om planerat arbete avseende tjänsterna i My.Luda.Farm

Vi är angelägna om att förbättra appen My.Luda.Farm för våra kunder, en process som tyvärr kräver tillfälligt driftstopp. Detta arbete är en del av vår resa mot att introducera de kommande versionerna av FenceAlarm och SmartPlug.  

I slutet av maj 2024 kommer My.Luda.Farm-tjänsterna att genomgå en omfattande uppdatering. Vi räknar med att appen kommer att vara otillgänglig i cirka 1–2 dagar, men det kan bli något längre beroende på uppdateringsprocessen. Observera att du under denna tid inte kommer att kunna använda appen.   

Under det planerade driftstoppet kommer FenceAlarm och SmartPlug inte att vara tillgängliga. FarmCam Mobility S kommer att förbli tillgänglig via FarmCam 2.0-appen, förutsatt att det finns en aktiv prenumeration med tillräckligt med data för att täcka perioden för driftstoppet. 

Denna uppdatering kommer att påverka alla aktiva prenumerationer för följande produkter: FenceAlarm, SmartPlug, FarmCam Mobility och FarmCam Mobility S. Efter att uppdateringen har slutförts rekommenderar vi att du kontrollerar dina abonnemangsuppgifter för att säkerställa att de är korrekta. Om du upptäcker några avvikelser eller har frågor om dina abonnemang, vänligen kontakta vårt supportteam på support@luda.farm.   

Den kommande uppdateringen kommer att innebära flera förbättringar, bland annat samlad fakturering för användare med flera enheter. Istället för att få enskilda fakturor för varje enhet kommer du att få en samlad faktura för alla enheter, oavsett om du betalar varje månad eller en gång om året.   

Vi kommer att informera dig omgående när ett specifikt datum för driftstoppet har fastställts.   

Tack för er förståelse och ert tålamod.   

Bästa hälsningar,   

Luda.Farm