Sekretesspolicy för information rörande kunder och onlineanvändare

Denna sekretessförklaring avseende kunduppgifter och Online-användaruppgifter (som nedan kallas ”sekretessförklaring”) gäller Luda.Farm AB och dess dotterbolag över hela världen (som nedan kallas ”Luda.Farm”, ”vi” eller ”vår”), men inte de av Luda.Farms dotterbolag som publicerat sina egna sekretess- och säkerhetsförklaringar. Vidare gäller denna sekretessförklaring inte för våra affärspartners webbplatser (enligt definition nedan) eller annan tredje part, även om deras webbplatser är länkade till vår webbplats. Vi rekommenderar att du går igenom sekretessförklaringarna som publicerats av alla övriga parter som du interagerar med.

Denna sekretessförklaring rör personliga uppgifter som vi inhämtar från våra kunder och från vår webbplats och andra onlinebesökare (som nedan kallas ”du” eller ”din”), samt information vi inhämtar automatiskt från dina onlinebesök (t.ex. data inhämtad via cookies).

I denna sekretessförklaring avses med ”affärspartners” en underleverantör, leverantör eller annan enhet som vi har en pågående affärsrelation med för att kunna tillhandahålla produkter, tjänster eller information. ”Personlig information” avser uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera dig, exempelvis ditt namn, telefonnummer, e-postadress, internetprotokoll (”IP-adress”) och positionsdata.

 • Uppgifter som vi inhämtar
 • Så använder vi personlig information
 • Så kan vi komma att dela personlig information
 • Så får du åtkomst till din information
 • Dina rättigheter med EU:s dataskydd
 • Så väljer du dina kommunikationspreferenser, avregistrerar dig för marknadsföring och skapandet av anpassade profiler om dig
 • Så gör vi din personliga information åtkomstsäker
 • Inhämtning och användning av barns personliga information
 • Cookies och liknande tekniker
 • Funktioner på sociala medier
 • Länkar till tredje parts webbplatser och tjänster
 • Ändringar i denna sekretessförklaring
 • Kontakta oss
 • Landsspecifik sekretess

 

Uppgifter som vi inhämtar

Vi kan komma att be dig tillhandahålla personlig information när du

 • använder våra webbplatser eller program
 • begär prisuppgifter, tjänster, support, hämtningsbara filer, provversioner, informationsdokument, utbildning eller information
 • beställer produkter eller tjänster eller registrerar dig för evenemang och webbseminarier
 • skapar och hanterar ett konto
 • ansöker om ett kreditkort eller finansiering
 • deltar i undersökningar, sweepstake-lotterier eller andra kampanjaktiviteter online eller i ett annat forum
 • lämnar ett vitsord
 • registrerar dig för nyhetsbrev, Luda.Farm-program, e-postmeddelanden med marknadsföring och kampanjer eller annat material
 • interagerar med oss på tredje parts sociala nätverk (och omfattas av tredje parts användningsvillkor och sekretesspolicy)
 • kontaktar oss.

Kategorier av personlig information vi inhämtar kan vara ditt namn, e-postadress, hemadress, telefonnummer, användar-ID och lösenord. De kan också vara arbetsinformation, såsom befattning och annan affärs- och företagsinformation. Vi kan också komma att samla in demografisk information, såsom ålder, kön, intressen och preferenser. Formulär som du väljer att fylla i anger om den begärda informationen är obligatorisk eller frivillig att lämna. Om du gör ett köp ber vi dig eventuellt om kreditkortsnummer och faktureringsuppgifter. Vi behöver eventuellt ditt personnummer och andra uppgifter så att vi kan behandla din kreditansökan.

För att vi ska kunna erbjuda dig en mer konsekvent och personanpassad upplevelse i din interaktion med Luda.Farm kan information som inhämtas genom en viss källa komma att kombineras med information som Luda.Farm erhåller genom andra källor. Det kan vara information som tillåter oss att identifiera dig på flera enheter som du använder för att gå in på våra webbplatser. Vi kan också utöka informationen vi inhämtat med information som erhålls från andra parter, bland annat våra affärspartners och annan tredje part för att skapa anpassade profiler om dig. Vi kan till exempel använda informationen för att med hjälp av dina data förbättra din upplevelse på vår webbplats, ge dig alternativ som är skräddarsydda efter dina preferenser och för riktad reklam som förklaras nedan.

Vissa Luda.Farm-tjänster kan marknadsföras och erbjudas i samarbete med ett annat företag. Om du registrerar dig för eller använder dessa tjänster kan både Luda.Farm och det andra företaget erhålla information som inhämtas i samband med marknadsföringen av tjänsterna och använda informationen i enlighet med respektive företags sekretessförklaring och andra avtal med dig.

 

Information vi inhämtar automatiskt

Vi inhämtar eventuellt automatiskt beteende- och användningsinformation om dina besök på våra webbplatser, inklusive de sidor som du visar, de länkar och annonser du klickar på, sökord som du anger och andra åtgärder du gör i samband med besök på Luda.Farms webbplatser och tjänster. Vi kan också inhämta viss information från webbläsaren som du använder för att komma till vår webbplats, exempelvis IP-adress, enhetsidentifierare, positionsdata, webbläsartyp och språk, åtkomsttider, URL (Uniform Resource Locator) för den webbplats som du kom ifrån när du hamnade på vår webbplats samt URL för den webbplats du kommer till efter att ha klickat på en länk på vår webbplats.

 

Information från tredje parts källor

Vi kan erhålla information om dig från tredje parts källor, till exempel offentliga databaser, våra affärspartners, partners för gemensam marknadsföring, sociala medier och från annan tredje part. Exempel på den information vi kan få från andra källor: information om sidvisningar från affärspartners som vi sköter marknadsföringen av tjänster med eller har gemensam hantering med och kredithistorik från kreditupplysningsföretag. Vi kan använda informationen för att förstå dig bättre i syfte att förbättra vår möjlighet att erbjuda dig relevant marknadsföring, produkter och tjänster samt för att hjälpa till att förhindra och upptäcka bedrägeri.

Så använder vi personlig information

Luda.Farm kan komma att använda din personliga information till följande:

 • Leverera produkter, lösningar, tjänster och support och utföra de transaktioner som du begärt
 • Skicka meddelanden till dig, exempelvis information om produktsäkerhet, din transaktionsstatus med bland annat meddelanden om produkter i kundvagnen och orderbekräftelser, specifika Luda.Farm-program som du har valt att delta i, produkter, lösningar och tjänster från Luda.Farm, evenemang, kampanjerbjudanden och undersökningar
 • Underlätta användningen av vår webbplats, Luda.Farms chattforum online, Luda.Farms nyhetsgrupper och bloggar
 • Erbjuda hjälp genom att chatta direkt för att svara på dina förfrågningar online
 • Underlätta kommunikationen från Luda.Farms affärspartners
 • Anpassa, analysera och förbättra våra produkter, lösningar, tjänster (bland annat innehållet och annonserna på vår webbplats för att identifiera användarmönster eller fastställa effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer), tekniker, kommunikation och relation med dig
 • Förstå våra kunder och onlineanvändare bättre, bland annat genom profilering baserat på intressen och interaktioner med vår sida
 • Personanpassa innehåll och implementera dina preferenser
 • Genomdriva våra försäljningsvillkor, webbplatsvillkor och separata avtal (när de är tillämpliga) med dig
 • Förebygga bedrägerier och annan förbjuden och olaglig verksamhet
 • Skydda säkerheten och integriteten på våra webbplatser, våra verksamheter och våra produkter eller tjänster
 • Utföra andra funktioner eller uppfylla andra syften, som du fått reda på vid inhämtningstillfället, eller i enlighet med lag.

 

Rättslig grund för behandling

 

Vår rättsliga grund för inhämtning och användning av din personliga information som beskrivs i denna sekretessförklaring beror på den berörda personliga informationen och i det specifika sammanhanget som vi inhämtar den. I allmänhet hämtar vi in och behandlar din personliga information på en eller flera av följande grunder:

 • Ditt samtycke, till exempel när vi har fått ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för särskilda aktiviteter (såsom användningen av cookies för spårning och analys online). Du kan när som helst återkalla samtycket genom att kontakta privacy@luda.farm. Om du återkallar samtycket påverkar inte det lagligheten för eventuell behandling baserat på ditt samtycke innan du återkallade det. I tillämpliga fall kan vi be om ditt samtycke för behandling när du tillhandahåller din personliga information.
 • För efterlevnad av en avtalsenlig förpliktelse (till exempel genom att använda dina leveransuppgifter för att leverera en produkt som du har köpt hos oss eller använda dina personuppgifter om du ber oss om någonting innan du genomför ett köp, såsom att ge dig en offert). Vi meddelar dig vid inhämtningen om det är obligatoriskt att ange din personliga information och eventuella konsekvenser om du inte förser oss med informationen.
 • För efterlevnad av Luda.Farms rättsliga förpliktelser i de fall andra lagar kräver behandling av din personliga information (till exempel lagar om hälsa och säkerhet, beskattning och bekämpning av penningtvätt) eller i de fall vi behöver din personliga information för att skydda dina eller någon annans vitala intressen.
 • Farms (och dess affärspartners) berättigade intressen som omfattar tillhandahållandet av denna webbplats och relevanta produkter och tjänster och utförandet av marknadsförings- och profileringsaktiviteter, alltid förutsatt att våra berättigade intressen inte uppvägs av påverkan eller motverkar dina rättigheter och friheter.

Om du har frågor eller behöver mer information om den rättsliga grund vi använder för att hämta in din personliga information kan du kontakta oss på privacy@luda.farm.

 

Kvarhållande av dina data

 

Vi håller kvar din personliga information om det behövs för syftena som beskrivs i denna sekretessförklaring, så länge ditt konto är aktivt och i enlighet med Luda.Farms regler för kvarhållande och gällande lag.

 

Internationella överföringar

 

Luda.Farm kan komma att överföra din personliga information till andra företag inom Luda.Farm-gruppen och till dess affärspartners om det behövs för syftena som beskrivs i denna sekretessförklaring. Detta kan innebära att din personliga information överförs till andra länder än ditt hemland och region, även utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det är din region, vilka kan ha en annan dataskyddsnivå än ditt hemland. Sådana länder kan vara, men utan begränsning till, USA och andra länder där Luda.Farm eller dess dotterbolag eller affärspartners har anläggningar. För att vi ska kunna skydda överföringen av din personliga information ordentligt har vi avtalsenliga uppgörelser (om tillämpligt) med våra dotterbolag och affärspartners som gäller för sådana överföringar. Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga information vi skickar.

Så kan vi komma att dela din personliga information

Vi kan komma att dela din personliga information med Luda.Farms dotterbolag eller affärspartners för syftena som beskrivs i denna sekretessförklaring. Det sker bland annat, men utan begränsning, för att utföra transaktioner som du begär eller för att få vår verksamhet (eller våra dotterbolags verksamhet) att bättre svara upp mot dina behov. Våra dotterbolag och affärspartners kontaktar dig eventuellt med information om Luda.Farm och produkter, tjänster eller erbjudanden från Luda.Farm. Vi delar endast din personliga information med Luda.Farms dotterbolag och affärspartners som godkänner att skydda din personliga information och enbart använda den för syften som har angetts av Luda.Farm.

Luda.Farm kan även dela din personliga information med de i vår försäljnings- och marknadsföringskedja, bland annat, men inte begränsat till, återförsäljare, distributörer, integratörer, orderhanterare och vissa säljare och kanalpartners, för de begränsade syftena för försäljning, marknadsföring eller som stöd för Luda.Farms produkter och tjänster.

Vi kan komma att sprida din personliga information, oavsett syfte, med ditt samtycke.

Vi kan komma att sprida din personliga information när vi samarbetar med rättsvårdande myndigheter, i syfte att förebygga bedrägeri eller när vi vidtar annan rättslig åtgärd i enlighet med lag eller bestämmelser, om Luda.Farm (eller en del av Luda.Farm) säljs eller slås samman med ett annat företag eller om Luda.Farm på rimliga grunder anser att det är nödvändigt för att skydda Luda.Farm, dess kunder eller allmänheten.

Förutom i de fall som beskrivs ovan kommer vi inte att sprida din personliga information när den ska användas i tredje parts egen marknadsföring utan ditt samtycke.

Så får du åtkomst till din information

Om du har frågor om vilket typ av personlig information vi har om dig, om du vill begära radering eller rättelse om personlig information vi har om dig eller om du vill utöva en annan rättighet som registrerad kan du skicka en skriven ansökan till privacy@luda.farm eller till postadressen som står längst ned på denna sekretessförklaring. Samtidigt som vi gör rimliga ansträngningar för att tillgodose din ansökan förbehåller vi oss rätten att avslå sådana ansökningar om åtkomst eller att införa begränsningar eller krav på sådana ansökningar i enlighet med gällande lag.

Dina rättigheter med EU:s dataskydd

I de fall EU:s dataskyddslagar gäller för behandlingen av din personliga information har du följande rättigheter som registrerad. Observera att dessa rättigheter inte är absoluta och i vissa fall omfattas av villkor som anges i gällande lag:

 • Tillgång: du har rätt att begära information om hur vi behandlar din personliga information och att erhålla en kopia av den personliga informationen
 • Rättelse: du har rätt att begära rättelse av felaktig personlig information om dig och att ofullständig personlig information om dig kompletteras
 • Invändningar: du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av din personliga information, som baseras på berättigade intressen (som beskrivs ovan)
 • Radering: du har rätt att begära radering av din personliga information (som omfattas av vissa villkor)
 • Automatiserat beslutsfattande: du har rätt att det inte fattas ett beslut om dig baserat enbart på automatiserad behandling om det beslutet leder till rättsliga eller liknande betydande effekter för dig.
 • Begränsning: du har rätt att be oss att begränsa vår behandling av din personliga information så att vi inte längre behandlar den informationen till begränsningen upphävs
 • Portabilitet: du har rätt att ta emot din personliga information, som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format och att få informationen överförd till en annan organisation under vissa omständigheter.

Förutom ovan nämnda rättigheter har du dessutom rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av din personliga information bryter mot gällande dataskyddslag.

Om du har frågor om vilket typ av personlig information vi har om dig, om du vill begära radering eller rättelse om personlig information vi har om dig eller om du vill utöva en annan rättighet som registrerad kan du skicka en skriven ansökan till privacy@luda.farm eller till postadressen som står längst ned på denna sekretessförklaring. Samtidigt som vi gör rimliga ansträngningar för att tillgodose din ansökan förbehåller vi oss rätten att avslå sådana ansökningar om åtkomst eller att införa begränsningar eller krav på sådana ansökningar i enlighet med gällande lag.

Så väljer du dina kommunikationspreferenser, avregistrerar dig för marknadsföring och skapandet av anpassade profiler om dig

Du kan välja att ta emot eller inte ta emot marknadsföringsmeddelanden från Luda.Farm genom att ange dina preferenser. Möjligheterna att välja preferenser omfattar följande:

 • Du kan klicka på ”avsluta prenumerationen” i vilket e-postmeddelande med marknadsföring som helst som vi skickar till dig eller genom att skriva till oss på privacy@luda.farm
 • I avsnitten Mitt konto på Luda.Farm kan du välja om du vill få marknadsföringsmeddelanden från Luda.Farm och prenumerera på eller avsluta prenumeration på nyhetsbrev om våra produkter och tjänster

Du kan skriva till oss på privacy@luda.farm om du inte vill att vi ska skapa en anpassad profil om dig.

All marknadsföring från Luda.Farm, eller tredje part på uppdrag av Luda.Farm, utförs i enlighet med gällande lagar och omfattar (om tillämpligt) metoder så att du kan uttrycka dina preferenser (bland annat möjligheten att tas bort från reklam- och marknadsföringslistorna enligt ovan).

Det kan ta upp till 10 arbetsdagar för dina e-postpreferenser att träda i kraft. Då vissa kampanjer, till exempel kataloger med direktreklam, utvecklas i förväg kan det hända att du ibland får marknadsföringsmeddelanden efter att vi har tagit emot din preferensansökan. Vi kan fortfarande kommunicera med dig i anslutning till transaktioner som du begär och servicerelaterade frågor, även om du väljer bort marknadsföringsmeddelanden.

Så gör vi din personliga information åtkomstsäker

Luda.Farm tar alla ansvarsfulla steg för att skydda din personliga information mot missbruk, störningar och förlust samt obehörig åtkomst, modifiering eller spridning. Våra tillvägagångssätt omfattar:

 • Använda kryptering vid inhämtning eller överföring av känslig information, till exempel kreditkortuppgifter
 • Ha tillgång till tekniska och organisatoriska åtgärder utformade för att säkerställa att behandlingssystemen och tjänsterna har ständig integritet, tillgänglighet och uthållighet
 • Begränsa fysisk åtkomst till våra lokaler
 • Begränsa åtkomsten till informationen vi hämtar in om dig. Säkerställa att vi och våra affärspartners har lämpliga skyddsåtgärder för att hålla personlig information säker.
 • I enlighet med lag förstöra eller avidentifiera personlig information.

Vi uppmanar dig att hålla dina lösenord hemliga och försöka undvika ”nätfiske”, då någon skickar ett e-postmeddelande som ser ut att vara från Luda.Farm och frågar efter din personliga information. Luda.Farm ber inte om ditt ID eller lösenord via e-post.

Inhämtning och användning av barns personliga information

Luda.Farm lägger stor omsorg vid barns integritet. Vi inhämtar inte medvetet personlig information från barn genom våra webbplatser. Om du är ett barn (i enlighet med vad som följer av lokal lag) ber vi dig att avstå från att skicka någon personlig information genom våra webbplatser utan förälders eller vårdnadshavares uttryckliga medgivande och deltagande.

Cookies och liknande tekniker

Så använder vi och våra partners cookies

 

 

På Luda.Farms webbplatser används ”cookies” från Luda.Farm och tredje part så att du kan logga in på våra tjänster och så att din online-upplevelse lättare kan personanpassas. Dessa tekniker och informationen som inhämtas om dig kan användas för att spåra din aktivitet på flera enheter. I tillämpliga fall använder vi cookies för att lagra dina preferenser och annan information på din dator så att du sparar tid genom att inte behöva ange samma information flera gånger.

En cookie är en textbit som placeras på din dators hårddisk. Beroende på dina valda inställningar lägger din webbläsare till texten på din enhet som en liten fil. Många webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Du har möjligheten att godkänna eller avböja användningen av cookies. Hjälpdelen på din webbläsare, som troligtvis finns i verktygsfältet, talar normalt om hur du kan förhindra att din webbläsare accepterar nya cookies, hur du kan få webbläsaren att meddela dig när du får en ny cookie eller hur du helt avaktiverar cookies.

Med cookies kan du använda några av Luda.Farms viktiga funktioner, till exempel spara en kundvagn och komma ihåg artiklar i din kundvagn mellan besök. Om du väljer att inte använda cookies kan du eventuellt inte logga in eller använda andra interaktiva funktioner på Luda.Farms webbplatser och tjänster som är beroende av cookies.

 

Riktad reklam från Luda.Farm och andra

 

Luda.Farm samarbetar även med affärspartners inom reklam och anpassning för att använda cookies och sökning på internet för att hjälpa oss att visa anpassat innehåll och lämplig reklam när du besöker mobilprogram, Luda.Farm och andra webbplatser. Om du till exempel tittar på en produkt på Luda.Farms webbplats kan du se erbjudanden på liknande produkter på andra webbplatser som du besöker. Cookies som placeras av dessa affärspartners hjälper oss också med att mäta resultaten av våra reklamkampanjer och med att identifiera sidor du tittar på, länkar och annonser du klickar på, andra åtgärder du vidtar på webbsidorna och webbplatsen du kom från innan du kommer till en webbsida. Dessa cookies kan vara effektiva oavsett om du är på Luda.Farm eller en annan webbplats. Om du väljer att inte få riktad reklam kommer inte data som associeras med dessa cookies att användas.

 

”Spåra inte”-signaler

 

Observera att samtidigt som du har möjligheten att välja bort riktad reklam via länken ”Läs mer” ovan och du kan kontrollera användningen av cookies via din webbläsare som beskrivs i avsnittet ”Så använder vi och våra partners cookies” ovan kan du på vissa webbläsare dessutom aktivera en inställning som kallas ”spåra inte”. Denna inställning sänder en speciell signal till webbplatserna som du hittar när du söker på internet. ”Spåra inte”-signalen skiljer sig från att inaktivera vissa former av spårning genom att avböja användningen av cookies i webbläsarens inställningar eftersom webbläsare med inställningen ”spåra inte” aktiverad fortfarande kan godkänna cookies. Luda.Farm svarar inte på ”spåra inte”-signaler från webbläsare då. Om vi kommer att göra det i framtiden beskriver vi hur vi gör det i denna sekretessförklaring. Mer information om ”spåra inte” finns på www.allaboutdnt.org.

 

Riktad marknadsföring via e-post från Luda.Farm

 

En del marknadsföring som du tar emot, bland annat e-postmeddelanden med marknadsföring, kan också anpassas utifrån dina besök på Luda.Farm och din söknings- och köphistorik. Dessutom kan vår tjänsteleverantör för e-post placera en cookie på din webbläsare när du klickar på vissa länkar i e-postmeddelanden med marknadsföring. Denna typ av cookie kopplas till din e-postadress eller IP-adress och används för att samla information om de produkter och tjänster du tittar på och köper på Luda.Farm. Insamlad information kan användas för att anpassa framtida marknadsföring via e-postmeddelanden. Du kan välja bort detta genom att klicka på länken för avsluta prenumeration som finns i alla anpassade e-postmeddelanden med marknadsföring.

 

 

Så använder vi och våra partners webbfyrar, pixeltaggar och spårningsteknik

 

 

Luda.Farm eller dess affärspartners kan använda webbfyrar på våra webbplatser, i våra e-postmeddelanden, i våra annonser på andra webbplatser eller i våra annonser i andras e-postmeddelanden. På liknande sätt kan tredje part, vars innehåll eller annonser visas på Luda.Farm eller vars e-postmeddelanden Luda.Farm skickar till våra användare, också placera webbfyrar i sina annonser eller e-postmeddelanden för att mäta effektiviteten i innehållet, annonserna eller e-postmeddelandena.

En webbfyr är en elektronisk bild med vilken en cookie på din dator kan kännas igen när du visar en webbsida eller ett e-postmeddelande. Webbfyrar hjälper oss att mäta effektiviteten i vår webbplats och vår reklam på olika sätt. Webbfyrar kan till exempel räkna antalet individer som besöker vår webbplats från en särskild annons eller som handlar från vår webbplats efter att ha sett en särskild annons eller så talar de om för oss när en webbsida har visats och beskriver sidan där webbfyren har placerats. Webbfyrar kan också hjälpa oss att mäta effektiviteten i våra e-postkampanjer genom att räkna antalet individer som öppnar eller gör en åtgärd till följd av att ha mottagit ett e-postmeddelande och sedan fastställa när ett e-postmeddelande öppnas och hur många gånger ett e-postmeddelande vidarebefordras. Enligt gällande lokala lagar kan vi också komma att kombinera informationen som vi inhämtar genom webbfyrar med annan personlig information som vi inhämtat från dig.

Vi kan möjliggöra för våra affärspartners att sammanställa enskild eller sammanlagd statistik från användningen av webbfyrar på Luda.Farm från Luda.Farm, dess representanter eller andra, för att fastställa effektiviteten i marknadsföring online och för att utveckla statistik över hur ofta ett klick på en annons leder till ett köp eller andra åtgärder på annonsörens webbplats. Sammanlagd information kan innehålla demografisk information och användningsinformation. Ingen personlig information om dig delas med affärspartners för denna typ av undersökningar.

Du kan göra vissa webbfyrar obrukbara genom att avvisa cookies i din webbläsare som beskrivs i avsnittet Så använder vi och våra partners cookies ovan.

 

När du använder våra webbplatser eller visar ett av våra e-postmeddelanden kan vi använda pixeltaggar (även kallade ”tydliga” gif-bilder), spårningslänkar och liknande teknik för att markera vissa sidor som du besöker på våra webbplatser. Vi kan även använda pixeltaggar för att avgöra vilka typer av e-postmeddelanden som din webbläsare har stöd för. Vi kan använda informationen som hämtats in via webbfyrar, pixeltaggar, spårningslänkar och liknande teknik i kombination med din personliga information för att anpassa din upplevelse på Luda.Farm och ge dig mer användbara och relevanta annonser.

 

Funktioner på sociala medier

Vår webbplats omfattar funktioner på sociala medier, bland annat Facebooks ”Gilla”-knapp och Twitters ”Följ”-knapp. Dessa funktioner kan hämta in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och de kan placera en cookie för att se till att funktionen fungerar ordentligt. Funktioner på sociala medier administreras antingen av en tredje part eller direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn från företaget som tillhandahåller dem.

Länkar till tredje parts webbplatser och tjänster

Luda.Farm tillhandahåller länkar till andra webbplatser. Om du klickar på dem kan de komma att inhämta personlig information om dig. De principer för informationshantering som dessa tredjepartswebbplatser, som är länkade till Luda.Farm, använder omfattas inte av denna sekretessförklaring.

Ändringar i denna sekretessförklaring

Vi uppdaterar emellanåt denna sekretessförklaring. Om vi gör ändringar i denna sekretessförklaring eller några materiella ändringar i hur vi använder din personliga information kommer vi att revidera denna sekretessförklaring för att se över sådana ändringar och revidera sekretessförklaringens datum för ikraftträdande, som står längst ned i detta avsnitt. Vi ser gärna att du regelbundet granskar detta meddelande så att du vet hur vi använder och skyddar din personliga information.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss med anledning av våra sekretessmetoder ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@luda.farm eller skriva till oss på följande adress:

 

 

Privacy Office

c/o Legal Department

Luda.Farm AB

Krokslätts fabriker 30

431 37 Mölndal

Sweden

 

Datum för ikraftträdande: 17 maj, 2018.