Välkommen att kontakta oss!

Luda.Farm, Krokslätts fabriker 30, 43137 Mölndal

Telefon: 031 31 30 290  Fax: 031 31 30 299  E-post: contact@luda.farm